IT & THERE

Hello! Słuchajcie, przybywam z jednym z najważniejszych tematów, jakie Wam przyjdzie przerobić ucząc się angielskiego. Serio, serio.

Dlaczego? Ponieważ nie każde zdanie, jakie pada z naszych ust musi się zaczynać od I. I… I…

Czasem nie chcemy mówić tylko o swoich odczuciach, ale również ogólnie o jakiejś sytuacji
A więęęęęc…

Ucząc się angielskiego nie sposób nie trafić na IT i THERE.

Nim zaczniemy – jedna uwaga. Wiem, że z moich lekcji korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. muszę podkreślić i usłyszycie to ode mnie wielokrotnie:

Moje  sposoby nauczania są nieszablonowe,  co zwykle oznacza, że takiej formy przedstawienia materiału raczej nie znajdziecie w książkach. Tu sparafrazuję, tu narysuję, a tam wytnę.

Merytoryka jest dla mnie bardzo ważna, żeby było jasne,    ale moim priorytetem jest zawsze
WYJAŚNIENIE materiału w zrozumiały sposób. W końcu chodzi o to, JAK UŻYWAĆ języka, a nie o naukę analizy zdań

 

DOBRZE, TO MAMY ZA SOBĄ, TERAZ DO LEKCJI. Dodajmy może nieco koloru, żeby się przyjemniej oglądało i szybciej zapamiętywało.

IT możemy używać w wielu sytuacjach, do tych mających miejsce najczęściej należą:

– gdy chcemy podkreślić cechę czegoś.  Stwierdzamy, że to coś o czym mówimy ? jest łatwe, trudne, skomplikowane, martwiące czy np. interesujące.
NP. ZDANIA
It is difficult to learn a new language.
It is easy to slip and fall on a nicy sidewalk.

 

– gdy Mówimy o pogodzie, temperaturze, zjawiskach meteorologicznych. Ale nie o to chodzi, że każde zdanie związane z pogodą zacznie się od it. Np. „o chmurki są niebieskie”, mamy temat pogody – BUUM  – ZACZYNAMY OD IT.Tak to nie działa.
Jeśli natomiast chcemy powiedzieć, że jest słonecznie, pochmurnie, gorąco, że pada deszcz, śnieg czy że jest mgliście à takie zdania rozpoczniemy od it.
Np. It is hot. It is sunny. It is raining.

– gdy odnosimy się do czasu, jak ja to mówię – zaznaczamy wydarzenie na osi czasu np. podajemy godzinę, dzień tygodnia, miesiąc, datę, itp.

It is 5 o’clock.
It’s September.
It’s late.

– Iii… gdy obie strony wiedzą, o co chodzi. Już tłumaczę.

Gdy np. rozmawiacie ze znajomymi o imprezie, to nie zaczynacie każdego zdania od słowa „impreza”, prawda? Gdy ktoś zaczął temat i go kontynuujemy, to nie trzeba tłumaczyć o co chodzi za każdym razem, gdy rozpoczynamy nowe zdanie, ponieważ wszyscy wiedzą o co kaman. W takich sytuacjach możemy sięgnąć po IT.

NP.
How was the party?
It was great!
ALBO
We are in so much trouble…
– It was your idea!

Ewidentnie, obie strony wiedzą, co nabroili i co poszło nie tak.

 

To było IT, teraz do THERE. Dwa podpunkty, pierwszy prosty, drugi już nie tak bardzo, ale dacie radę, słowo.

Po pierwsze, gdy chcemy zasygnalizować lokalizację i wtedy bardzo często to THERE możemy przetłumaczyć jako TAM. I nie ważne czy to TAM jest na biurku czy w jakimś budynku.

A więc TAM JEST, SĄ, jak i również BYŁY, BĘDĄ, BĘDZIE, ITD.  Zwykle jednak chodzi nam o określenie JEST lub SĄ.

There are a few mugs on the table.
There is some sugar in this bag.
Po drugie, gdy chcemy zasygnalizować ISTNIENIE czegoś.

Bo, słuchajcie, czasem chcemy powiedzieć zdanie typu

à W moim zespole są tylko 3 osoby.  There are only 3 people in my team. à sygnalizujemy obecność/istnienie takich osób.

– Jest  problem z naszym sprzętem – There is a problem with our equipment. .  sygnalizujemy istnienie problemu

Jest wiele dziec, które boją się duchów à Nie pokazujemy palcem konkretnie, które, po prostu sugerujemy, że takie dzieci istnieją à There ar emany children qho are afraid of ghosts.

albo
– Był tylko jeden powód, dla którego to zrobiłam.  à sygnalizuję istnienie takiego powodu –There was only one reason why I did it.

I ten podpunkt jest zasadniczo najbardziej kołujący w tej całej układance, dlatego przygotowałam dla Was drugi sposób wytłumaczenia.

Pomyślcie o tych wszystkich zdaniach w języku polskim, które zaczynają się od słów
JEST  à Jest wiele kobiet, które zostają pilotami.
albo SĄ à różne metody nauczania angielskiego

Jest wiele zadań do wykonania.
Są problemy w dziale obsługi klienta.

Ewentualnie
był / a /y             à Był korek na autostradzie.
będą                  à Będą w tym miesiącu ciekawe filmy w kinie.
będzie

Jeśli więc zdanie, które chce powiedzieć po polsku zaczyna się właśnie od czasownika być
i nie chodzi nam o zdanie, które zwykle rozpoczęlibyśmy od osoby, np.
Są zajęci    A  RACZEJ  są ludzie, którzy lubią pracować, którzy lubią aktywny tryb życia,

 

Wtedy sięgniecie po to THERE.